Preventivmedel för män: vad finns och vad är på gång?

P-pillret godkändes i Sverige år 1964 och anses vara en av de viktigaste innovationerna för kvinnors jämställdhet. Men p-piller för män tycks lysa med sin frånvaro ­– eller hur ligger det egentligen till? Nyligen släppte Socialstyrelsen statistik som visade att antalet män som steriliserar sig ligger rekordhögt i jämförelse med tidigare år. Samtidigt ökar kondomanvändandet enligt fjolårets undersökning från RFSU. Medan vi väntar på nya preventivmedel frågade vi Louise Liljegren, barnmorska verksam på Karlaplan, vilka metoder som finns för killar som vill undvika graviditet. Vi går också igenom för- och nackdelar samt spånar lite om framtiden. Trevlig läsning och glöm inte att skydda dig! 

Vilka preventivmedel för män finns tillgängliga i Sverige? 
Idag finns sterilisering och kondom. 

Vilka är de viktigaste för- och nackdelarna med kondomer? 
Till skillnad från exempelvis sterilisering så skyddar kondomen mot sexuellt överförbara sjukdomar. De är också lätta att få tag på, lätta att ha med sig och finns i många olika varianter. Kondomer påverkar även känsligheten, vilket en del upplever som en fördel medan andra tycker att det är en nackdel. 

En annan nackdel är att kondomens PI-värde vid typisk användning är väldigt högt i jämförelse med andra preventivmedel. PI står för Pearl Index och används för att se hur många procent som blir gravida vid användning. Kondomens PI-värde ligger  2 när den används perfekt och upp till 18 vid typisk användning. 

Att PI-värdet ligger så högt vid typisk användning beror främst på kunskapsbrist, vilket leder till felanvändning. Några vanliga misstag är att kondomstorleken är fel (jag uppmuntrar alla att plocka fram måttbandet!) eller att kondomen tas av för sent. Den ska nämligen av i ett visst erigerat tillstånd, inte senare. 

Vilka är de viktigaste för- och nackdelarna med vasektomi (manlig sterilisering)? 
PI-värdet ligger på 0,10–0,15, vilket är extremt lågt. Du behöver inte heller tänka på att förnya någonting, som du gör med exempelvis p-piller, eftersom metoden är permanent och inte tänkt att vara reversibel (möjlig att ta tillbaka). 

Jag skulle egentligen inte vilja kalla det en nackdel, men steriliseringen är som sagt inte tänkt att vara reversibel. I Sverige behöver du därför vara 25 år för att få genomgå ingreppet. Du ska också skriva på att du förstår att steriliseringen är permanent. Detta är väldigt viktigt att ha i åtanke, speciellt då vi hört och läst i media att om att det är möjligt att häva sin sterilisering mot självkostnadspris. Det är inte alltid detta fungerar och i de fall som hävningen fungerar blir fertiliteten generellt sett lägre än om den aldrig utförts från första början.  

Finns det några nya preventivmedel för män? 
Det finns många forskningsprojekt på gång i syfte att utveckla fler preventivmedel för män och ett av de som jag känner till är på hemmaplan, nämligen på Karolinska Institutet. Här jobbar bland annat forskaren Helena Kopp Kallner för att ta fram en p-gel för män. Nyheten släpptes förra våren och jag följer med spänning fortsättningen! 

Mer info: tre preventivmedel som är på gång 
Källa: SVT 

P-gel 
En gel du smörjer in på kroppen för att hämma spermieproduktionen. Innehåller låga doser av testosteron samt ett gulkroppsliknande hormon. P-gelen testas just nu i en stor studie på par i Sverige, USA, Storbritannien, Italien och Kenya. 

Vasalgel 
Sprutas in i sädesledarna i syfte att blockera spermier. Lösningen är inte permanent utan ska gå att återställa. Har testats på bland annat kaniner, vilket gav gott resultat, men studier på människor krävs och har vad vi kan se inte påbörjats än.  

P-piller 
Innehåller testosteron samt syntetisk progesteron och ska verka på samma sätt som kvinnors p-piller. Hittills har man testat pillret på 40 män under 28 dagar utan allvarliga bieffekter. Hormonerna som reglerar testiklarnas funktion dämpades och forskarna vill nu göra längre studier för att se hur även spermieproduktionen kan hämmas. 

Kondomer, glidmedel och g-punktvibrator hittar du som vanligt inne i Fältöversten. Välkommen in. 

Publicerad: