Den försvunna skatten

När inget annat funkar, finns alltid det äldsta tricket i boken. Skattjakten.

Vad du behöver:

Papper
Pennor
Skatt

Skriv ledtrådar på olika papperslappar och fundera ut bra gömställen. Exempelvis bakom byrån eller kanske i en ballong. Ju äldre barnen är desto klurigare kan du vara. Istället för i kyl- skåpet, kan en ledtråd vara där mjölken fryser. En kastrull i sängen, kan vara en ledtråd till köket. Göm en skatt och placera sen ut ledtrå- darna bakåt. Avslöja den första ledtråden och skattjakten kan börja.

Ladda ner boken i sin helhet här